Den nye ejendomsvurdering

I 2011 blev de offentlige ejendomsvurderinger suspenderet, da de ikke var tilstrækkelige retvisende og gennemskuelige. Udviklingen af et nyt og automatiseret ejendomsvurderingssystem blev søsat, og efter mere end 10 års arbejde er de første nye ejendomsvurderinger begyndt at blive udsendt. 

Vurderingerne tager afsæt i mange af de ejendomsdata, som findes om din ejendom, men er du klar over om disse data er korrekte og opdaterede?   

Få hjælp til din ejendomsvurdering

Ejendomsvurderingen består af en grundværdi (grundens værdi) og en ejendomsværdi (grundens værdi med bygninger på). Som grundejer betaler du to typer skat af din bolig: Ejendomsværdiskat (stat) og Grundskyld (kommune).

Den nye ejendomsvurdering tager udgangspunkt i en lang række geodata, som både omfatter data om din ejendom (grundstørrelse, BBR-oplysninger om bygningerne mv), men også data om ejendommens omgivelser (bl.a. nærhed til motorvej, kyst, søer osv. samt udsigt beregnet ud fra en højdemodel) og salg af lignende ejendomme i området. 

Det er data som vedrører din ejendom, og som du som grundejer har indflydelse på og bør kontrollere er korrekte.

Er du i tvivl om hvorvidt din ejendomsvurdering er korrekt, hjælper vi gerne med at give dig overblikket
Kontakt os

Få styr på dine ejendomsdata

Vi har ikke adgang til den store datamodel/algoritme som Vurderingsstyrelsen anvender, men vi ved hvilke data som vægter højt i vurderingerne og som ofte ikke er korrekte:

- Grundens areal (matriklens oplysninger): Til beregning af grundværdi (og dermed også ejendomsværdien) indgår foruden grundens udformning og beliggenhed, naturligvis også grundens størrelse. Som landinspektørfirma arbejder vi dagligt med grundstørrelser og oplever ofte betydelige unøjagtigheder af matriklens oplysninger om grundstørrelse på særligt ældre ejendomme.


- BBR-oplysninger om bygninger: Etagearealet og bygningernes anvendelse indgår som en væsentlig faktor i ejendomsværdien. BBR-registeret indeholder mange fejl, hvor mange knytter sig til bygningens arealer, ligesom registeret i mange tilfælde ikke er ajourført med eksempelvis nye tilbygninger eller nedrevet bygninger. Det er din pligt som grundejer, at oplysningerne i BBR er korrekte. Vi har stor erfaring i arealberegning og kan hjælpe dig med opdatering af din ejendoms BBR, så din vurdering bliver udført på det rigtige grundlag.

Relevante data indgår som udgangspunkt ikke i din ejendomsvurdering

Vurderingsstyrelsens ambitiøse brug af geodata til beregning af ejendomsvurderingen kunne efterlade et indtryk af, at den nye ejendomsvurdering tager højde for alle relevante forhold, som kunne have betydning for værdifastsættelsen. Men eksempelvis tinglyste servitutter, som medfører en indskrænkning i råderetten over en ejendom, indgår som udgangspunkt ikke i de nye ejendomsvurderinger. En servitut kan eksempelvis regulere hvor der må bygges på grunden, højden af byggeri, respekt af ledningsanlæg, byggelinjer eller andre restriktioner, som har direkte indflydelse på grundværdien. For at de tinglyste servitutter bliver indregnet i grundværdien, skal der udfærdiges en redegørelse til Vurderingsstyrelsen. Den hjælper vi dig selvfølgelig gerne med at skrive.

Hvordan kan vi hjælpe?

Vi arbejder dagligt med ejendomsdata og kan således hjælpe dig med :

- Kontrolmåling af grundareal
- Kontrolmåling af BBR-arealer
- Opdatering af matrikelregister og BBR
- Udfærdigelse af indsigelse/redegørelse vedr. nedsættelse af grundværdi ift. tinglyste servitutter

Er du ikke vant til at arbejde med ejendomsdata, så tilbyder vi også en screening af dine ejendomsdata for derigennem at give dig en indikation om hvorvidt der er oplysninger, som du bør få tilrettet.

Hør mere
Rødt hus med ny ejendomsvurdering

Hvornår skal du få gennemset dine ejendomsdata?

Det korte svar er: Jo før desto bedre.

Inden din ejendom bliver nyvurderet modtager du en såkaldt deklaration, som indeholder alle de oplysninger om din ejendom, som Vurderingsstyrelsen anvender i vurderingen. Fra du modtager deklarationen, har du kun 90 dage til at komme med en indsigelse, herunder få tilrettet data i eksempelvis matrikelregistreret eller i BBR.

Derfor er vores klare anbefaling at få gennemset dine ejendomsdata snarest. Vi står klar til at hjælpe dig.

Du kan også læse mere om den nye offentlige ejendomsvurdering på www.vurderingsportalen.dk. 
Hør mere
userhomelinkedin-squarephone