YDELSER

Forskel Landinspektørfirma ApS udfører alle traditionelle landinspektør- og landmålingsydelser. 

Vi leverer ikke alene ydelser og løsninger, som holder både juridisk, teknisk og økonomisk, men anser ejendomsrådgivning samt kommunikation med kunden og de forskellige brancher som en af vores spidskompetencer. 

Vi tager ansvar for dit projekt... Og vi er med dig hele vejen.
Skelpind sat op under en måleopgave af en af vores landinspektører

Skel og ejendomme

- Matrikulære forandringer (udstykning, arealoverførsel mv.)
- Fastlæggelse af skellets placering og hævdsvurdering
- Landbrugssager (bygningsløse landbrugsejendomme)
- Berigtigelse af skel mod kyst / vand. 
- Udskillelse af offentlige veje (vejudskillelse)

Fastlæggelse og ændring af skelforhold er en af vores kernekompetencer. Vi rådgiver dig igennem hele processen og registrerer ændringerne hos Geodatastyrelsen.

Ejendomsudvikling

- Rådgivning i forbindelse med ejendomsdannelse
- Arealbindingsplaner og projekteringsgrundlag
- Juridiske begrænsninger og servitutrettigheder

Vi kender alle processerne som et projekt typisk gennemgår fra bar mark til endelig realisering. Vi rådgiver og hjælper Jer med at træffe de rigtige valg, i den rigtige rækkefølge og identificerer faldgruberne.   
Skitse af nybyggeri, hvor Forskel Landinspektørfirma varetog opgaver
Måleopgave ifm. opmåling af ejendom, udført af en af vores landinspektører

Opmåling og afsætning

- Afsætning af bygninger, veje og anlæg
- Opmålingsplaner (situationsplaner, koteplaner)
- Etablering og beregning af fikspunkter til byggepladser
- Detaljeret 3d-modellering

Den korrekte placering og højde af byggeri er af helt afgørende betydning - det ansvar påtager vi os! Men vi sørger også for, at dit projekt ikke er i strid med lokalplaner, servitutter eller andre juridiske bindinger. 

Ejerlejligheder og arealberegning

- Opdeling/udstykning af ejerlejligheder
- Rådgivning om mulighed for opdeling
- Arealopgørelser og arealplaner

Hver kvadratmeter tæller... Det ved vi godt. Derfor er det helt afgørende, at der er styr på arealbetegnelserne (det tinglyste areal, BBR-areal eller lejearealer).   
Svendborg bymidte
kvinde på cykel på åben cykelsti et sted på Fyn, en ekspropriation udført af vores landinspektørfirma

Ekspropriation og erstatningsfastsættelse

- Rådgivning om ekspropriation og taksation mv. 
- Udarbejdelse af ekspropriationsmateriale for kommuner
- Bistand ved taksation og åstedsforretninger
- Udarbejdelse af erstatningsoplæg og arealberegning

Vi leverer rådgiverydelser både for private og for myndigheder, hvad enten det drejer sig om juridisk eller teknisk bistand (ekspropriationsplaner) eller til fastsættelse af erstatning ved ekspropriation. 

Tinglysning og servitutter

- Udarbejdelse af servitutter og tinglysningsrids
- Anmeldelse af dokumenter til tinglysningen
- Oprettelse af bygninger på lejet grund
- Udarbejdelse af GML-filer

I al beskedenhed er vi eksperter i tolkning af rettigheder. Ved at sammenholde historiske matrikeldata med tinglyste rettigheder kan vi stedfæste rettigheder ganske nøjagtigt.
Vi anmelder og tinglyser også skøder på ubebyggede arealer og håndterer eventuelle pantrettigheder.
 
Landsretten, hvor vores landinspektørfirma hjælper med tinglysning og servitutter

Skelforretninger

- Afholdelse af skelforretning
- Mægling i skelkonflikter
- Rådgivning i forhold til retstilling ved skeltvister

Kun beskikkede landinspektører kan afholde en skelforretning, hvor der afsiges en kendelse om skellets placering. En skelforretning anvendes når der er en egentlig uenighed om skellets beliggenhed. Måske kan sagen løses på en anden måde? Vi yder al form for rådgivning i forbindelse med skeltvister. 
 

Rådgivning om ejendomsvurderinger

- Kontrolmåling af grundareal (matriklens areal)
- Kontrol af registrerede BBR-arealer 
- Rettelse og opdatering af matrikelregister og BBR 
- Udfærdige indsigelse/redegørelse til Vurderingsstyrelsen

Den nye ejendomsvurdering er på vej fra Vurderingsstyrelsen. Vi er klar til at hjælpe dig og sikre at vurderingen af din ejendom, sker ud fra de korrekte oplysninger. 
Læs mere her
startlinje på løbebane, hvor landinspektørfirmaet Forskel hjælper med opmåling til certificering af atletikstadions

Atletik

- Opmåling til certificering af atletikstadion
- Udarbejdelse af rapport i henhold til IAAF-standard

Forskel Landinspektørfirma ApS kan tilbyde opmåling med henblik på certificering af atletikanlæg. Vi opmåler i henhold til Dansk Atletik Forbunds krav samt IAAF-standarden. 

... og meget mere!

- Udarbejdelse af lokalplaner
- Ansøgninger og rådgivning om landzonetilladelser
- Syns- og skønsforretninger
- IBS-attester ved færdigmelding af byggeri
- Rådgivning (vejforhold, strandbeskyttelseszone mv)

Vi glæder os til at hjælpe dig.
Kontakt Forskel Landinspektørfirma ApS
Udsigt over bølget bakkelandskab med kvinde.
userhomelinkedin-squarephone